Chemijos pamoka antrokams

      Chemijos mokytojos Alinos Damušytės pakviesti,Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos antrokai keliavo į trečią aukštą, kur chemijos kabinete jų laukė neįprasta pamoka, skirta Tyrėjų nakties savaitei. Ten juos pasitiko  bandymams pasiruošusios mokytojos  asistentės  dešimtokės.

      Nedrąsiai susėdę antrokai aktyviai įsitraukė į pamokos darbą.  Pamoka       prasidėjo mįsle –  “Glėbiu nepaimsi, saujoj neišlaikysi, kai bėga – nesuturėsi? Kas?”

   O jos atsakymas – “Vanduo” – tai ir buvo išradingai paskelbtos pamokos tema.

Pačioje pradžioje buvo pasiūlyta atsakyti į kelis viktorinos klausimus, o tik po to prasidėjo įdomieji chemijos bandymai.

        Mažieji antrokai sužinojo įdomias vandens savybes, vaizdžiai pamatė, kaip vanduo tirpina medžiagas,  įsitikino,  kad negrynas  vanduo yra laidus elektros srovei ir taip išsiaiškino, kodėl perkūnijos metu negalima maudytis upėse, jūroje ir ežere , nusipiešę savo piešinius stebėjo, kaip vanduo pakeičia piešinio kryptį  ir suprato, kodėl vienos medžiagos vandenyje skęsta, o kitos plūduriuoja vandens paviršiuje. Smagu buvo stebėti, kaip iš vieno indo į kitą keliauja dažų spalvos. Patys antrokai galėjo stebėti, kaip maišosi spalvos ir bandyti iš to išgauti piešinį. Įdomu buvo paliesti minkštą kiaušinį, išbuvusį acto tirpale ir pamatyti, kaip “elgiasi” kiaušinis skirtingų tankių tirpaluose. Dabar mažieji mokiniai jau žinos ir, kaip atskirti seną kiaušinį nuo šviežio. Labai ,,skanu ‘’ buvo pamatyti, kaip auga kristatai iš cukraus ant pagaliukų. Šį darbą bandysime tęsti savarankiškai . Auginsime cukraus kristalus, kol neiškentę sulaižysime. Pabaigoje dešimtokės pademonstravo ,, besiveržiantį ugnikalnį’’, o mokytoja paaiškino, kad visus tuos bandymus galima atlikti ir namuose.

Daug įdomių dalykų pamatė ir sužinojo antrokai. Žinios jiems pravers moksle ir praktiniame gyvenime. Už įdomią pamoką dėkojame mokytojai  Alinai Damušytei ir dešimtokėms Saulei, Augustei ir Agnei.

 

          Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja

 

                                                Virginija Kasparaitienė

                    Seminaras – praktikumas                                  ,,Sveikos gyvensenos ugdymas pradinėse klasėse‘‘

                  Pradinio ugdymo pedagogų asociacijos narės  nutarė, kad jau nuo pradinių klasių svarbu, jog mokiniai žinotų, sveikata labiausiai priklauso nuo gyvensenos, aplinkos, paveldimumo, sveikatos apsaugos. Svarbu formuoti vaikų sveikatos žinias, įgūdžius ir nuostatas .

                 Visuminis, integralus sveikatos ugdymas moko vaiką būti piliečiu, atsakingu už savo ir kitų sveikatą.

                 Išsikėlėme tikslą auginti sveiką, aktyvų, kūrybingą, bendrųjų  vertybių pamatus įgijusį vaiką. Diegti holistinį sveikatos  supratimą. Formuoti  reikiamus sveikos gyvensenos įgūdžius.

           Į seminarą – praktikumą, vykusį Griškabūdžio gimnazijos Barzdų pradinio ugdymo skyriuje, lapkričio 13 d. susirinkusios mokytojos tobulino profesinę  kompetenciją. Bendradarbiavo tarpusavyje. Aptarė tobulintinus  mokyklų veiklos  aspektus. Vyko  gerosios patirties idėjų sklaida.

Pedagogės prisiminė vertybinių nuostatų ir profesionalumo svarbą, ugdant sveiką , iniciatyvią, kūrybišką, savarankišką ir atsakingą asmenybę.

 Praktiškai  buvo pristatyti aktyvieji ugdymo(si) metodai, naudojami  atskirų mokinių sveikatingumui puoselėti. Mokiniai noriai dalyvavo mankštoje, estafetėse, aerobikos užsiėmime, darbelių iš gamtinės medžiagos kūrime, žaidime ,,Aukime sveiki‘‘, sveiko maisto degustacijoje. Laimingi pradinukai iš Griškabūdžio /mokytojos E.Černauskienė ir L.Sinkevičienė/, Slavikų /mokytojos J.Čereškevičienė ir V.Rakickienė/, Šakių /mokytojos V.Čereškevičienė ir D.Bankauskienė/, Gelgaudiškio / mokytojos V.Kasparaitienė ir E,Balčiūnienė/, Barzdų /mokytoja D.Puidokaitienė/ nenoriai , laime ir džiaugsmu šviečiančiomis akimis su Padėkos raštais už aktyvų dalyvavimą seminare , skirstėsi į namus.

 Mes, mokytojos, eilinį kartą supratome mokymosi visą gyvenimą svarbą ir naudą. Su naujomis idėjomis grįžome į savo darbo vietas, dėkodamos vienos kitoms.

 

LPUPA

Šakių skyriaus pirmininkė                  Virginija Kasparaitienė

Dėmesio! Seminaras

Rugsėjo 23 d. 13 val. Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje vyks seminaras pradinių klasių mokytojams "Mokykime integruotai". Tai puiki proga susipažinti su integruotu vadovėliu "Vaivorykštė". Seminarą ves vadovėlio "Vaivorykštė" autoriai, konsultuos leidyklos "Baltos lankos" atstovai.   Susidomėjote? Maloniai kviečiame dalyvauti. 

Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje 1 ir 2 klasės nuo šių mokslo metų mokosi iš naujojo vadovėlio.